Access Web Apps

AWA voor Office365 Flow en PowerApps

AWA voor Office365 Flow en PowerApps zelf proberen

Maak hier u eigen organisatie-account aan »

Wat is MS-Access Web Apps (AWA)

AWA werd gelanceerd in de MS-Access versie van 2013. Eerder was in 2010 een poging gedaan om de ‘Web Pages’ functionaliteit van de versies ervoor om te werken tot SharePoint formulier-ontwikkelomgeving. De Access 2013 versie van AWA was geheel nieuw en was gebaseerd op de macro-omgeving die als sinds versie 1 (1992) in Access is opgenomen. De macro-omgeving wordt met name door niet-programeurs gebruikt – die zoeken hun heil bij voorkeur in Visual Basic for Application (VBA) dat sinds 1997 een eerdere vorm van Basic in MS-Access vervangt. Het bijzondere van de Macro-omgeving van Access Web Apps 2013 is echter dat er twee varianten van zijn: een variant die vertaald wordt naar Stored Procedures in SQL-Sever (datamacros) en variant die vertaald naar JavaScript (macros). De datamacros zijn geheel autonoom en universeel: Zij breiden de functionaliteit van de database-server uit zonder dat Access of AWA nog een rol hoeft te spelen bij het inzetten ervan: de stored procedures zijn ook aan te roepen vanuit bijvoorbeeld Access Desktop, PowerApps of Flow.

Tot ontsteltenis van de MS-Access gemeenschap werd AWA in 2016 alweer uitgefaseerd ten gunste van PowerApps. Greg Lindhorst werd product manager van PowerApps en Jeff Conrad houdt zich bezig met actualiseren opschonen MSDN, Technet e.d. in casu omwerking naar docs.microsoft.com Access Web Apps wordt buiten SharePoint Online/Office365 nog wel ondersteund in de On Premises (niet-cloud) versie van SharePoint 2016 en 2019.

Access Web Apps biedt precies die functionaliteit die nog ontbreekt in het Common Data Model van Office365 maar haast onontbeerlijk is voor PowerApps/Flow: een betrouwbare makro- en expressieomgeving voor niet-programmeurs om middleware/backend-functionaliteit te creëren waarin bedrijfsprocessen transactioneel kunnen worden afgewikkeld binnen de database. Dit heeft tot gevolg dat de database alleen de interpretatie van de gegevens hoeft te communiceren met de middleware-laag, niet de data hoeft aan te leveren om elders te interpreteren. Door deze macro-omgeving aan te bieden in combinatie met PowerApps en Flow biedt MetaMicro een platform voor hoogprofessioneel drielaags-ontwikkeling waarbij niet-programmeurs zelfvoorzienend zijn op alle drie lagen. Niet alleen is er geen ‘trade-off’ of compromis, de robuustheid van wat de niet-programmeur voor zichzelf of anderen aflevert is zelfs hoger dan wat een professioneel team gemiddeld aflevert met conventionele hogere programmeertalen zoals Java en C-Sharp. Daarmee is ook het cost-of-ownership aanzienlijk lager dan bij professsioneel ontwikkelde webservices en applicaties. Alleen al de mogelijkheden voor foutdiagnostiek – zowel tijdens realisatie als in productie – zijn vele malen beter dan het meest professionele ontwikkelteam ooit voor zichzelf of applicatiebeheerders zou realiseren (zelfs al hadden ze het miljardenbudget dat Microsoft voor deze platformen heeft ingezet).

Wat hebt u nodig?

In principe kan MetaMicro alles leveren. Hebt u echter al een Office365 licentie, kunt u uw eigen MS-Office licentie gebruiken als die in het abonnement zit. Onder uw Office365 kunt u voor uw gebruikers PowerApp-licenties afnemen. https://powerapps.microsoft.com/nl-nl/pricing/

AWA voor Office365 Flow en PowerApps zelf proberen

Maak hier u eigen organisatie-account aan »