GIDS-klinimetr​​ie​​ voor fysiotherapeuten

Vragenlijsten software die werkt voor u en uw cliënten

Effect van behandeling aantonen

Behandelprogramma's met elkaar vergelijken

Behandelings-doelstellingen vaststellen en beheren

Voldoen aan praktijkeisen zorgverzekeraars

Wat is het en wat zijn de voord​​elen?

Met GIDS-Klinimetrie krijgt u als behandelaar snel en eenvoudig inzicht in het verloop van een behandelreeks.

Waar vrijwel alle algemene diensten op Internet u de mogelijkheid bieden invullers met elkaar te vergelijken (en statistische informatie over alle invullers te verschaffen), is GIDS erop gericht een invuller met zichzelf te vergelijken (in de tijd).

Alles is gericht op het zelfstandig kunnen afhandelen van een invulling door een cliënt, ook als deze door ouderdom of zijn of haar aandoening daarin beperkt is.

De behandelaar verliest zo weinig mogelijk tijd en raakt er normaalgesproken alleen bij betrokken als het behandelverloop moet worden ingezien.